LỊCH HỌC

Ngày Lớp Môn học Giáo viên Thời gian Phòng học Ghi chú
Thứ Hai
18/11/2019
Sáng
Tối APTECH ACE-BATCH PHP 22 - HTML CÔ: TRỊNH T. THỦY TIÊN 17:45 - 21:30 LAB 2
APTECH ACE-BATCH PHP 21 - LTUD PHP&MYSQL_ERTEST CÔ: LÊ THỊ THU CÚC 17:45 - 19:30 LAB 8
APTECH ACE-BATCH 156_PROJECT SEM 1 THẦY: NGUYỄN TRẦN NHẬT KHA 17:45 - 21:30 LAB 4
APTECH ACE-BATCH 151+152 - PROJECT SEM 2 THẦY: NGUYỄN ĐỨC THẢO 17:45 - 21:30 LAB 9
APTECH ACE-BATCH 150 - EF THẦY: NGUYỄN KHÁNH 17:45 - 21:30 LAB 1
APTECH ACE-BATCH 144+145_INT SE_ERTEST THẦY: HỒ NGỌC LINH 17:45 - 19:30 LAB 7
ARENA ARENA-BATCH 56+57 - 3DMGFX_ERTEST THẦY: NGUYỄN CÔNG DANH 17:45 - 19:30 LAB 3
ARENA ARENA-BATCH 58+60 - VSTE THẦY: NGÔ VĂN SƠN 17:45 - 21:30 LAB 10
ARENA ARENA-BATCH 65 - PCP CÔ: TÔN NỮ HOÀNG OANH 17:45 - 21:30 LAB 14
Thứ Ba
19/11/2019
Sáng
Tối APTECH ACE-BATCH PHP 19+20-PROJECT THẦY: NGUYỄN HẢI NAM 17:45 - 21:30 LAB 4
APTECH ACE-BATCH 158_HTML THẦY: NGUYỄN VĂN TRỌNG 17:45 - 21:30 LAB 8 Nghỉ
APTECH ACE-BATCH 153+154_JP-2 THẦY: NGUYỄN ĐỨC THẢO 17:45 - 21:30 LAB 7 Nghỉ
APTECH ACE-BATCH 149 -WAD THẦY: NGUYỄN TRẦN NHẬT KHA 17:45 - 21:30 LAB 1
APTECH ACE-BATCH 146+147_PROJECT SEM 3 THẦY: LÊ THANH BÌNH 17:45 - 21:30 LAB 10 Nghỉ
APTECH ACE-BATCH 137-142-EJB_ERTEST THẦY: NGUYỄN CÔNG DANH 17:45 - 19:30 LAB 2
ARENA ARENA-BATCH 61+62-DWU_ERTEST CÔ: ĐINH THỊ NGỌC VÂN 17:45 - 19:30 LAB 3
ARENA ARENA-BATCH 63+64-PROJECT SEM 1 CÔ: TÔN NỮ HOÀNG OANH 17:45 - 19:30 LAB 14
ARENA ARENA-BATCH 66_IM CÔ: LÊ THỊ TIÊN 17:45 - 21:30 LAB 9
Thứ Tư
20/11/2019
Sáng
Tối APTECH ACE-BATCH 157_PROJECT SEM 1 THẦY: NGUYỄN VIẾT HUỲNH 17:45 - 21:30 LAB 7
ARENA ARENA-BATCH 65 - PDE CÔ: TÔN NỮ HOÀNG OANH 17:45 - 21:30 LAB 14
ARENA ARENA-BATCH 58+60 - VSTE THẦY: NGÔ VĂN SƠN 17:45 - 21:30 LAB 10
ARENA ARENA-BATCH 56+57 - PROJECT SEM 3 THẦY: NGUYỄN LINH 17:45 - 21:30 LAB 3
APTECH ACE-BATCH 144+145_WEBBENT THẦY: NGUYỄN ĐỨC THẢO 17:45 - 21:30 LAB 7
APTECH ACE-BATCH 150 - EF THẦY: NGUYỄN KHÁNH 17:45 - 21:30 LAB 1
APTECH ACE-BATCH PHP 21 - PROJECT THẦY: NGUYỄN HẢI NAM 17:45 - 21:30 LAB 8
APTECH ACE-BATCH PHP 22 - HTML CÔ: TRỊNH T. THỦY TIÊN 17:45 - 21:30 LAB 2
Thứ Năm
21/11/2019
Sáng
Tối ARENA ARENA-BATCH 63+64-PROJECT SEM 1 CÔ: TÔN NỮ HOÀNG OANH 17:45 - 19:30 LAB 14
ARENA ARENA-BATCH 61+62-DIW CÔ: TRỊNH T. THỦY TIÊN 17:45 - 21:30 LAB 3
APTECH ACE-BATCH 137-142 - WEBSER THẦY: NGUYỄN NGỌC ANH 17:45 - 21:30 LAB 2
APTECH ACE-BATCH 149 -WAD THẦY: NGUYỄN TRẦN NHẬT KHA 17:45 - 21:30 LAB 1
APTECH ACE-BATCH 153+154_JP-2 THẦY: NGUYỄN ĐỨC THẢO 17:45 - 21:30 LAB 7
APTECH ACE-BATCH 158_HTML THẦY: NGUYỄN VĂN TRONG 17:45 - 21:30 LAB 8
ARENA ARENA-BATCH 66_IM CÔ: LÊ THỊ TIÊN 17:45 - 21:30 LAB 9
Thứ Sáu
22/11/2019
Sáng
Tối APTECH ACE-BATCH PHP 22 - HTML CÔ: TRỊNH T. THỦY TIÊN 17:45 - 21:30 LAB 2
APTECH ACE-BATCH PHP 21 - PROJECT THẦY: NGUYỄN HẢI NAM 17:45 - 18:45
APTECH ACE-BATCH 150 - EF THẦY: NGUYỄN KHÁNH 17:45 - 21:30 LAB 1
APTECH ACE-BATCH 144+145_WEBBENT THẦY: NGUYỄN ĐỨC THẢO 17:45 - 18:45 LAB 7
ARENA ARENA-BATCH 58+60 - VSTE THẦY: NGÔ VĂN SƠN 17:45 - 21:30 LAB 10
ARENA ARENA-BATCH 65 - PDE CÔ: TÔN NỮ HOÀNG OANH 17:45 - 21:30 LAB 14
Thứ Bảy
23/11/2019
Sáng
Tối APTECH ACE-BATCH 158_HTML THẦY: NGUYỄN VĂN TRỌNG 17:45 - 21:30 LAB 8
APTECH ACE-BATCH 153+154_JP-2 THẦY: NGUYỄN ĐỨC THẢO 17:45 - 21:30 LAB 7
APTECH ACE-BATCH 149 -WAD THẦY: NGUYỄN TRẦN NHẬT KHA 17:45 - 21:30 LAB 1
APTECH ACE-BATCH 137-142 - WEBSER THẦY: NGUYỄN NGỌC ANH 17:45 - 21:30 LAB 2
ARENA ARENA-BATCH 61+62-DIW CÔ: TRỊNH T. THỦY TIÊN 17:45 - 21:30 LAB 3
ARENA ARENA-BATCH 66_IM CÔ: LÊ THỊ TIÊN 17:45 - 21:30 LAB 9