CHỈNH SỬA VÀ XỬ LÝ HÌNH ẢNH - PHOTOSHOP

TỔNG QUAN KHÓA HỌC

Khóa học xử lý và thiết kế hình ảnh bằng công cụ photoshop là một khóa học ngắn hạn nhằm mục đích đào tạo bồi dưởng các kỹ năng thực hành các công cụ trong phần mềm photoshop. Giúp học viên có nền tảng kỹ năng phát triển thế mạnh và định hưởng nghề nghiệp của mình trong lĩnh vực đồ họa xử lý hình ảnh, thiêt kế....

 MỤC TIÊU CỦA KHÓA HỌC

ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP

CHƯƠNG TRÌNH HỌC

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌC

KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

CHÍNH SÁCH HỌC PHÍ VÀ ƯU ĐÃI

 

Đăng ký khóa học