CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP: 

PHẦN MỀM HỌC

• HTML 5
• CSS 3
• JQuery Javascript
• Adobe Animate CC
• Adobe Dream Weaver CC

SẢN PHẨM TIÊU BIỂU HỌC VIÊN:

Layout Website đồ án

 

Layout contact

 

Sản phẩm 2

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Phòng tư vấn, tuyển sinh

Tòa nhà VNPT, 38 Yên Bái, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3.779.779
Fax: 0236.3.779.555
Email: tuyensinh@softech.vn

Tư vấn viên, hỗ trợ trực tuyến

Ho tro tu van

NI NA

Facebook:
Skype:
Email:
Cellphone:
0917.93.54.68
Ho tro tu van

CẨM CHÂU

Facebook:
Skype:
Email:
Cellphone:
0969.28.99.22
Ho tro tu van

MAI TRÂM

Facebook:
Skype:
Email:
Cellphone:
0966.14.99.22