ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH

Softech Aptech tuyển sinh MỸ THUẬT ĐA PHƯƠNG TIỆN QUỐC TẾ năm học 2019.

Điều kiện xét tuyển: tốt nghiệp THPT 12 hoặc tương đương.