CÔNG TY AXON ACTIVE CẦN TUYỂN 5 THỰC TẬP GAME DESIGNERS

Ngày đăng: Thứ Năm, 24/05/2018

1. Yêu cầu:
+ Có kỹ năng vẽ 2D hoặc dựng hình 3D
+ Yêu thích làm game
+ Dùng được Wacom để vẽ trên Photoshop hoặc AI (Có thể được hướng dẫn)

2. Quyền lợi:
+ Các bạn có cơ hội tiếp cận thực tế
+ Được hỗ trợ kinh phí hàng tháng
+ Tiếp xúc với môi trường trẻ trung, năng động, sáng tạo

3. Liên hệ:

Các bạn có nhu cầu, gửi mẫu mình đã vẽ qua email: khanhtungna@gmail.com
Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 25/05/2018 đến 15/06/2018

Sưu tầmCÁC THÔNG TIN TUYỂN DỤNG KHÁC