SẢN PHẨM KỲ IV

Một bộ phim hoạt hình 3D ngắn với dung lượng từ 1 đến 3 phút là những gì các bạn sinh viên phải thực hiện trong kỳ học cuối cùng ở Softech Arena. Đây cũng là project khó nhất, nên sau khi đạt tiêu chuẩn coi như các bạn đã sẵn sàng trở thành một chuyên gia về Mỹ thuật đa phương tiện.

GALLERY - ARENA

Arena Multimedia - Happy Halloween - 3D Short Film

GALLERY - ARENA

3D animation - Glory of Goal

GALLERY - ARENA

Arena Multimedia - Fox and Grape - 3D Short Film

GALLERY - ARENA

Another Way - Đồ án kỳ 4 - Arena Multimedia

GALLERY - ARENA

Thiết kế nội, ngoại thất

GALLERY - ARENA

Đồ án sem 4 - Bộ phim Intro 3D Characrerl