SẢN PHẨM KỲ II

Các nhóm sẽ thiết kế giao diện và code HTML/CSS một trang web có chủ đề liên quan tới bán hàng, thời trang, ẩm thực,…tạo ra được những sản phẩm ứng dụng vừa đậm chất công nghệ, tương tác, vừa có tính mỹ thuật và ứng dụng cao.

GALLERY - ARENA

Thiết kế giao diện Brandbook

GALLERY - ARENA

Thiết kế giao diện BELOVED VIET NAM

GALLERY - ARENA

WEBSITE CHUYÊN VỀ ĐỒ THẮP SÁNG TRONG GIA ĐÌNH

GALLERY - ARENA

WEBISITE CHUYÊN KINH DOANH VỀ GIÀY THỂ THAO

GALLERY - ARENA

WEBSITES HỆ THỐNG NGÂN HÀNG FUTU-BANK

GALLERY - ARENA

Đồ án sem 2