SẢN PHẨM KỲ I

Các nhóm sẽ được giao đề bài là tên của một nhãn hiệu và ngành nghề của công ty đó. Nhiệm vụ của các bạn là xây dựng bộ thương hiệu nhận diện cho nhãn hiệu đó bao gồm: Logo theo đúng quy chuẩn, bộ văn phòng (name card, brochure, folder, notebook…) và các sản phẩm truyền thông (poster, tờ rơi, quảng cáo trên tạp chí, biển bảng, online…)

GALLERY - ARENA

BNDTH: Công ty CP Dreamer 's Coffee

GALLERY - ARENA

BNDTH: Công ty Công nghệ Techci

GALLERY - ARENA

HTNDTH: Công ty YourGame

GALLERY - ARENA

HTNDTH: Công ty thời trang HVK

GALLERY - ARENA

FESTIVAL MUSIC

GALLERY - ARENA

BNDTH: Thời trang trẻ em Squirrel

GALLERY - ARENA

𝐏𝐫𝐨𝐣𝐞𝐜𝐭 𝐒𝐞𝐦𝟏 - Blue Sea Travel Company

GALLERY - ARENA

Bộ nhận dạng thương hiệu Danh Trà của nhóm học viên Arena Multimedia

GALLERY - ARENA

Bộ nhận dạng thương hiệu Bảo tàng tranh hàng trống - Arena Multimedia

GALLERY - ARENA

BỘ SẢN PHẨM VĂN PHÒNG

GALLERY - ARENA

Nhận diện thương hiệu - MixBird

GALLERY - ARENA

Company 2

GALLERY - ARENA

Company

GALLERY - ARENA

Poster

GALLERY - ARENA

Logo

GALLERY - ARENA

Office Elements